Missie en doelstellingen

AlumniRevaki heeft als missie de banden tussen ex-studiegenoten van onze vakgroep te bewaken, hernieuwen en/of verstevigen door middel van interactieve initiatieven en informatieverstrekking.

Het doel van deze vereniging bestaat uit het faciliteren van dit collegiale netwerk met het oog op beroepsmatige en sociale verrijking door middel van het aanbieden van een elektronisch platform, activiteiten en postacademische vormingen.

http://www.revaki.ugent.be

Contact

Revaki Gent
De Pintelaan 185
9000 Gent

E-mail: alumnirevaki@ugent.be
Tel. 09 332 53 74
Fax. 09 332 38 11

Externe links


http://www.ipvk.ugent.be

http://www.revaki.ugent.be

http://www.ugent.be

Universiteit Gent


Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Vakgroep Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie