<

Coördinotor kinesitherapeut Cardiale revalidatie

Bedrijf
Universitair ziekenhuis Antwerpen
Contact
kathleen.dekeirel@uza.be
Locatie
Edegem
Dienstverband
Voltijds
Functie-inhoud

De dienst cardiologie van het Universitair ziekenhuis Antwerpen wil zich zowel nationaal als internationaal onderscheiden door een voortdurende bevordering van de kwaliteit van individuele patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en academisch onderwijs. De cardiale revalidatie van het UZA heeft zich de voorbije decennia uitgebouwd tot een dienst met internationale reputatie. Artsen, verpleegkundigen, paramedici en kinesitherapeuten maken deel uit van de multidisciplinaire werking binnen de dienst.

Functiebeschrijving  

    je bent kinesitherapeut: (1) je behandelt patiënten om hun fysiek prestatievermogen, mobiliteit en motoriek te behouden en/of te herwinnen, (2) je evalueert de effecten van de therapie en stuurt bij indien nodig, (3) je rapporteert over de onderzoeken, behandelingen en evoluties van patiënten en participeert in multidisciplinaire vergaderingen;

 je stuurt een team van kinesitherapeuten aan: (1) je stuurt en motiveert de medewerkers door het maken van afspraken en het uitzetten van praktische regels, (2) je detecteert de opleidingsbehoeften van de medewerkers en informeert hen over evoluties binnen het vakdomein; (3) je organiseert de nodige opleidingen (o.a LOKK’s en Peer Reviews) die de beroepsbekwaamheid van de teamleden bevorderen;

 je initieert en participeert in wetenschappelijk onderzoek: je gaat actief op zoek naar nieuwe technologiën en innovaties die kunnen toegepast worden, je zoekt actief naar fondsen die onderzoek mogelijk maken en je werkt mee aan de publicatie van de onderzoeksresultaten;

 je werkt het bestaande beleid van de dienst verder uit en formuleert verbetervoorstellen aan de directie met betrekking tot de dienstverlening;

 je coördineert de samenwerking met de universiteit wat studentenbegeleiding betreft en geeft de studenten de nodige opleiding;

 je coödineert samen met de revalidatiearts de samenwerking van het multidisciplinaire team;

 je stuurt de administratieve medewerkers aan tot optimalisatie van tarificatie en efficiëntie;

 je participeert actief in wetenschappelijke en maatschappelijke organisaties die Cardiale Revalidatie bevorderen en je onderhoudt goede banden met de regionale, nationale en internationale stakeholders.

 

Functievereisten

 je behaalde een master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, eventueel aangevuld met een master na master, bij voorkeur in de afstudeerrichting Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie bij inwendige aandoeningen; een bijkomende erkenning van de Bijzondere Beroepsbekwaamheid in de Cardiovasculaire en/ of in de Respiratorische Kinesitherapie strekt tot voorkeur;

 je behaalde een doctoraat;

 je bent diplomatisch, flexibel en stressbestendig;

 je bent organisatorisch sterk;

 je bent sociaalvaardig en communicatief;

 je bent een echte teamplayer;

 je bent gericht op het concretiseren van doelen en het realiseren van resultaten;

 je levert inspanningen om de prestaties en resultaten continu te verbeteren.

Aanbod

 voltijds bediendecontact voor onbepaalde duur;

 ruime bijscholingsmogelijkheden;

 recuperatie 40-uren week (12 vrije dagen op jaarbasis);

 8 bijkomende vakantiedagen buiten de wettelijke vakantie;

 hospitalisatieverzekering en verzekering gewaarborgd inkomen;

 maaltijdcheques ter waarde van 4,00 EUR per dag;

 verschillende kinderopvangmogelijkheden.

Kandidaatstelling

Verdere inlichtingen over de functie kan je bekomen bij Kathleen Dekeirel, Directie Personeel, tel nr 03 821 38 99.

solliciteren via www.uzatrektaan.be