<

Kinesiste voor kinderen

Bedrijf
Kinderpraktijk 'elk kind is uniek'
Contact
info@kinderpraktijk.eu
Locatie
Lier
Dienstverband
Voltijds
Functie-inhoud

gemotiveerde kinesiste(e) voor kinderen

je werkt als zelfstandige kinesiste(e) binnen een multidisciplinaire groepspraktijk (4 kinesisten, 1logopediste en samenwerking met psychologen)


Elk kind is uniek

Als multidisciplinair team trachten we ons te verplaatsen in de gedachten en het functioneren van het kind, om zo samen

te zoeken naar de best mogelijk behandeling, om het kind zo in alle situaties optimaal te kunnen helpen.

De ontwikkeling van het kind staat centraal.


W A T  Z O E K E N  W E ?

Kinesiste(e)| Kinderpraktijk ’elk kind is uniek’ | wegens uitbreiding


 Je bent houder van ten minste een

Bachelor/Masterdiploma motorische revalidatie en

kinesitherapie met bijhorende specialisatie

neurologische aandoeningen of pediatrie of

psychomotoriek

 Je werkt graag met kinderen en je hebt een

interesse voor de beoogde doelgroep.

 Je kan vlot samenwerken met andere verschillende

disciplines en scholen

 Je bent geïnteresseerd en gemotiveerd. Je staat

open om nieuwe dingen bij te leren.

 Je bent flexibel, je werkt resultaatgericht.

 Je hebt een auto en een rijbewijs

 Ervaring is niet vereist


W A T B I E D E N W I J A A N ?

Multidisciplinair team | Een voltijds uurrooster | opleiding en

begeleiding bij opstart

 Therapieruimte,bureau,printer,computer,

softwarepakket + therapiematerialen

 Een praktijk die opgenomen is in het kwaliteitsregister

pediatrische revalidatie.

 Een voltijds uurrooster, waarvan een deel overdag en

’s avonds. Uitbreiding van deze uren is mogelijk.

 Therapie geven is mogelijk op scholen en in de praktijk

 Opleiding alvorens te starten starten en begeleiding

 Bij beginnende zelfstandigen: een begeleiding voor

het nodige papierwerk en administratie

 Een leuk team van 4 kinesitherapeuten en een

logopediste

 De mogelijkheid om je te specialiseren en je bij te

scholen in een interessegebied.

 Een wekelijks teamoverleg; waarin ideeën of

vragen worden besproken.


D O E L G R O E P

We werken zowel met kleutertjes, als met

lagere schoolkinderen.

-psychomotorische moeilijkheden

(grove motoriek, fijne motoriek,

lateraliteit, gedrag-emotie, concentratie,

ruimtelijke oriëntatie,…)

- sensorische moeilijkheden

- leermoelijkheden (lezen, rekenen,

schrijven)

- ontwikkelings/ leer/ gedragsstoornissen

- ademhalingsproblemen

-neurologische ontwikkelingsproblemen

- rheumatische problemen

Uitbreiding van eigen interesses is zeker

mogelijk

+32 474 99 34 97

elke@kinderpraktijk.eu

http;// kinderpraktijk.eu

Mechelsesteenweg 175A

2500 Lier

Elk kind is uniek

Als multidisciplinair team trachten we ons

te verplaatsen in de gedachten en het

functioneren van het kind, om zo samen

te zoeken naar de best mogelijk

behandeling, om het kind zo in alle

situaties optimaal te kunnen helpen.

De ontwikkeling van het kind staat

centraal


We werken zowel met kleutertjes, als met

lagere schoolkinderen.

-psychomotorische moeilijkheden

(grove motoriek, fijne motoriek,

lateraliteit, gedrag-emotie, concentratie,

ruimtelijke oriëntatie,…)

- sensorische moeilijkheden

- leermoelijkheden (lezen, rekenen,

schrijven)

- ontwikkelings/ leer/ gedragsstoornissen

- ademhalingsproblemen

-neurologische ontwikkelingsproblemen

- rheumatische problemen

Uitbreiding van eigen interesses is zeker

mogelijk